söndag 10 september 2017

Dagens + 2018 års ISK skatt

Det florerar en mängd olika uträkningar hur en skatt på ett ISK konto dras. Låt oss här nedan reda ut de frågetecken som finns. Förhoppningsvis får vi fram RÄTT siffror.


Per den 30/11 2016 sattes 2017 års statslåneränta som grund till skatten för ett ISK konto.


Statslåneränta 30/11 2016 blev 0,27% + de 0.75% regeringen bestämt


Summa hittills = 1,02%


Eftersom det finns en lägsta gräns för schablonbeskattningen på minst 1,25% höjs de 1,02% vi har, till just 1,25%.
Låt säga att vi har ett totalt värde på vårt ISK konto på 100.000:- (4 kvartals värde samt totalt insatt på vårt ISK).
Dessa 100.000:- måste vi dividera med 4 och får då summan 25.000:-


Dessa 25.000:- kallas kapitalunderlag. Det är alltså denna summa som vi ska multiplicera med schablonskatten om 1,25%.


25.000:- * 1,25% = 312,50:-


Dessa 312,50:- kallas Schablonintäkt.


Denna schablonintäkt ska nu beskattas med 30% i vår deklaration.


312,50:- * 30% = 93,75:- i skatt får vi i skatt år 2017.


Hur blir det år 2018 med den föreslagna höjningen om 0,25% ?


Dagens statslåneränta ligger på 0.60%. (som ligger till grund för 2018 års schablonbeskattning).


Statslåneräntan 0,60% + regeringens skatt blir alltså 0,75 + föreslagen höjning om 0,25% = 0,60% + 1,0% = 1,60%


Vår nya schablonskatt vi ska multiplicera med schablonintäkten är alltså 1,60% för 2018.


Vi har samma summa som 2017 i exemplet.


100.000:- dividerat på 4 = 25.000:- (kapitalunderlag)


25.000:- * 1,6% =  400:- (schablonintäkt)


400:- * 30% = 120:- blir vår skatt för vårt ISK konto år 2018.


Länk till dagens statslåneränta hittar du HÄR.


Länk till källa för ovanstående uträkning hittar du HÄR.


Lite extra uträkningar om skatt vid högre summor med föreslagen höjning, dvs en schablonskatt på 1,6%. Miljonsiffrorna som står är totalen av 4 kvartals värde samt totalt insatt på vårt ISK konto, precis som innan.


ISK 1,5 miljoner ger en skatt vid deklaration på: 1800:-
ISK 3 miljoner ger en skatt vid deklaration på: 3600:-
ISK 10 miljoner ger en skatt vid deklaration på: 12000:-
ISK 15 miljoner ger en skatt vid deklaration på: 18000:-

Ta hand om er och var rädda om varandra.